Jolles & Ko Accountants

De inbreng van de onderneming in de BV

Bij de overgang van de IB onderneming naar een besloten vennootschap veranderd het fiscaal regiem waaronder de onderneming valt. Bij de IB onderneming worden resultaten belast in de inkomstenbelasting en gelden er bepaalde ondernemers faciliteiten. Bij de besloten vennootschap wordt het resultaat belast met vennootschapsbelasting. Het resterende resultaat blijft in de vennootschap. Wanneer de vennootschap behaalde resultaten uitkeert aan de aandeelhouders dient nog aanmerkelijk belang belasting afgedragen te worden (tarieven)

Er zijn twee manieren om de onderneming in een BV in te brengen te weten:

1) Ruisend
2) Geruisloos

1) Ruisend

Het ruisend inbrengen van de onderneming in een BV betekent voor de inkomstenbelasting dat de onderneming wordt gestaakt. Hierbij dient er inkomstenbelasting te worden betaald over de stille- en fiscale reserves en de goodwill. De winst die hierdoor ontstaat mag worden verminderd met de stakingsaftrek. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid een gedeelte van de stakingswinst om te zetten in een lijfrente.

2) Geruisloos

Onder bepaalde voorwaarden is geruisloze inbreng in een BV mogelijk. In dat geval gaat de onderneming onder dezelfde boekwaarden over in de BV en hoeft er (op dat moment) geen belasting te worden betaald over alle meerwaarden zoals de fiscale en stille reserves en de goodwill. Doordat de BV met dezelfde boekwaarden doorgaat, zijn de fiscale resultaten van de vennootschap hoger dan in het geval van een ruisende inbreng en wordt in de jaren na de inbreng in beginsel meer vennootschapsbelasting betaald. De fiscale waarden zijn immers in beginsel lager zijn dan bij ruisende inbreng,

De keuze tussen de twee manieren hangt sterk af van de situatie en de toekomstverwachting van de ondernemer / onderneming. Jolles & Ko kan u desgewenst begeleiden bij het maken van de keuze en bij het effectueren van de inbreng.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: