Jolles & Ko Accountants

Het starten van een onderneming

Voor het starten van een onderneming moeten in beginsel de volgende stappen gezet worden:

1) Opzetten van een ondernemingsplan
2) Keuze van de rechtsvorm
3) Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
4) Aanmelding bij de belastingdienst
5) Inrichting / opstarten financiële administratie
6) Verzekeringen

1) Opzetten van een ondernemingsplan

Wij bevelen aan om het ondernemingsidee en de uitwerking ervan vast te leggen in een ondernemingsplan. De Kamer van Koophandel heeft hier een goede leidraad voor. Aan de hand van deze leidraad kunt u vaststellen of de potentiële ondernemer beschikt over de gewenste ondernemerskwaliteiten (sterke en zwakke punten) en wat kansen en bedreigingen zijn (samen SWOT analyse). Daarnaast dient een gedegen financiële paragraaf uitgewerkt te worden (begroting van opbrengsten en kosten, benodigde middelen). Het ondernemingsplan dient in beginsel ook als basis voor een eventuele financieringsaanvraag bij een bank.
Jolles & Ko ondersteunt haar cliënten desgewenst bij het opstellen van een ondernemingsplan.

2) Keuze van de rechtsvorm

Voordat een onderneming gestart wordt, dient eerst besloten te worden in wat voor vorm deze wordt uitgeoefend, de rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang in verband met aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op de belastingverplichtingen.

Er kan worden gekozen voor een eenmanszaak, waarbij de ondernemer als eigenaar van de onderneming belastingplichtig is voor de winst uit onderneming. Voor deze zogenaamde IB-ondernemers zijn er allerlei fiscale regelingen. De ondernemer blijft echter wel (privé) aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Een alternatief is het oprichten van een besloten vennootschap (B.V.) waarin de onderneming wordt opgestart. Bij deze rechtspersoon is de eigenaar (aandeelhouder) in principe niet (privé) aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Er bestaan naast de twee genoemde ook nog verschillende andere rechtsvormen. De keuze voor een rechtsvorm is maatwerk, waarbij Jolles & Ko u kan helpen kiezen.

3) Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Bijna iedere onderneming dient te zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Voor de inschrijving kan de ondernemer contact opnemen met de Kamer van Koophandel.

4) Aanmelding bij de belastingdienst

Enige tijd na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvangt de ondernemer / onderneming van de Belastingdienst een "Opgaaf gegevens startende onderneming". Aan de hand van ingevulde gegevens bepaalt de Belastingdienst vervolgens voor welke belastingen u in de administratie wordt opgenomen:
- Inkomstenbelasting (IB-ondernemers)
- Vennootschapsbelasting (oa. B.V.)
- Omzetbelasting
- Loonheffing (indien er personeel in dienst is)

Het komt nogal eens voor dat de onderneming snel over een fiscaal nummer wil beschikken. Via de site van de Belastingdienst kan dan het formulier "Opgaaf gegevens startende onderneming" wordt verkregen, zodat niet op de aanschrijving gewacht hoeft te worden. Desgewenst ondersteunt Jolles & Ko bij de invulling van het formulier.

5) Inrichting / opstarten financiële administratie

Een onderneming is verplicht een administratie bij te houden. De inrichting van de administratie is afhankelijk van het type bedrijf. Jolles & Ko begeleidt u desgewenst bij het opzetten en voeren van uw administratie.

6) Verzekeringen

Het is aan te bevelen om in de aanloopfase van het opstarten van een onderneming met uw assurantietussenpersoon de noodzakelijk geachte verzekeringen door te nemen. Wij denken dan met name aan verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, brand- en bedrijfsschade, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: