Jolles & Ko Accountants

Onze deskundigheid

Financiële prognoses en begrotingen

Ondernemers hebben meestal een idee waar ze met hun onderneming naar toe willen. Dit idee kunnen ze vastleggen in een ondernemingsplan. De financiële uitwerking van het idee leidt tot een prognose of een begroting. Wij ondersteunen bij het opstellen van prognoses en begrotingen bijvoorbeeld als onderdeel van een ondernemingsplan, krediet- en/of financieringsaanvragen en waardebepalingen.

 

Financiële administratie

De financiële uitkomsten van de uitvoering van het gevoerde beleid dienen vastgelegd te worden in de financiële administratie. Concreet betekent dit dat in- en verkoopfacturen, bankafschriften etc. ingeboekt moeten worden. Jolles & Ko beschikt over een team dat tegen scherpe concurrerende tarieven uw administratie inboekt.
Desgewenst vervaardigen wij financiële overzichten waarbij de gerealiseerde cijfers worden vergeleken met de begroting en dezelfde periode in het jaar voorafgaand aan het onderhavige jaar.

 

Salarisadministratie

Voor onze cliënten met personeel kunnen wij, indien gewenst, de salarisadministratie verzorgen. Dit betekent het periodiek opstellen van loonstroken, aangiften loonheffing en jaaropgaven. Daarnaast kunnen cliënten ook bij ons terecht voor de diverse correspondentie met de verschillende instanties, het opmaken van arbeidscontracten, eenvoudige ontslagzaken, etc.

 

Samenstellen jaarrekeningen

Wij stellen jaarlijks voor onze cliënten de jaarrekening samen. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het boekjaar (balans) en in de financiële gang van zaken gedurende het jaar (winst- en verliesrekening). Vennootschappen dienen deze in de vorm van publicatiestukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voorts dient de jaarrekening als basis voor de fiscale aangifte.

 

Fiscale aangiften

Voor onze cliënten natuurlijke personen verzorgen wij, op basis van de door hen aangeleverde gegevens, de jaarlijks in te dienen aangifte inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen. Dit geldt zowel voor cliënten die een onderneming hebben als voor particulieren.

Voor vennootschappen verzorgen wij op basis van de jaarrekening de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Advieswerkzaamheden

Tenslotte, en niet het minst belangrijk, fungeren wij voor onze cliënten als adviseur in de breedste zin des woords.

De invulling van deze adviseursrol is per cliënt verschillend en hangt sterk af van de wens van de cliënt. Het gaat hier met name om de klik tussen ondernemer en adviseur.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: