Jolles & Ko Accountants

Jaarkalender

DATUM DeadlinesWATWIEAKTIE JOLLES & KO
1 februari Deponeren publicatiestukken jaar voor afgelopen jaar bij de Kamer van Koophandel Vennootschappen Opstellen publicatiestukken en relevante notulen AvA
1 april Indienen aangiften inkomstenbelasting afgelopen jaar Natuurlijke personen Uitstelregeling tot 1 april volgend jaar voor IB-ondernemers, dga's en hun partner
1 april Einde uitstelregeling jaar vóór afgelopen jaar Vennootschappen, IB ondernemers, dga's en hun partners Elektronisch indienen aangifte
1 april Opstellen voorovereenkomst oprichting vennootschap IB-ondernemers die met terugwerkende kracht naar 1 januari hun onderneming in een vennootschap willen voortzetten Opstellen en laten registeren voorovereenkomst
1 juni Opstellen jaarrekening afgelopen jaar Vennootschappen Notulen AvA termijn met 6 maanden verlengen
1 juni Indienen aangiften vennootschapsbelasting afgelopen jaar Vennootschappen Uitstelregeling tot 1 april volgend jaar
1 juni Oprichten van de vennootschap, inbreng van de onderneming IB-ondernemers die met terugwerkende kracht naar 1 januari hun onderneming in eenvennootschap willen voortzetten Opstellen inbreng balans. Accountantsverklaring bij de waarde van de inbreng.
1 november Opstellen jaarrekening afgelopen jaar indien AvA uitstel heeft verleend Vennootschappen  
Maandelijks Indienen en betalen aangifte loonheffing Cliënten met personeel Aanleveren loonstroken en aangifte loonheffing elektronisch indienen aangifte
Maandelijks Indienen en betalen aangifte omzetbelasting Cliënten met maand-aangifte omzetbelasting Verzorgen financiële administratie elektronisch indienen aangifte
Per kwartaal Indienen en betalen aangifte omzetbelasting Cliënten met kwartaal-aangifte omzetbelasting Verzorgen financiële administratie elektronisch indienen aangifte
       
*) Aktie dient in beginsel vóór de opgegeven datum te zijn afgewikkeld.  

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: