Jolles & Ko Accountants

Uitkeringsregeling voor zwangerschap- en bevallingsverlof zelfstandigen

Een zwangere werkneemster heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van totaal zestien weken. Gedurende deze periode van 16 weken werkt de werkneemster niet. Zij moet immers in die periode bevallen en hoeft na de bevalling niet gelijk weer aan het werk. Om die periode financieel te overbruggen krijgt zij - meestal via de werkgever - een uitkering die in principe net zo hoog is als haar salaris.

Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Wet WAZ) per 1 augustus 2004 bestaat er voor zwangere onderneemsters geen soortgelijke regeling meer. Het kabinet wil dat veranderen. In een brief aan de Tweede Kamer van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Hoeven van Economische Zaken spreken zij de verwachting uit dat in de tweede helft van 2008 een publieke uitkeringsregeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen zal komen. Deze regeling wordt opgenomen in de Wet arbeid en zorg.

Volgens deze regeling krijgen vrouwelijke zelfstandigen 16 weken recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het voorafgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon van € 1.317 bruto per maand (bedrag per 1 juli 2007). De regeling wordt uit algemene middelen betaald. Vrouwelijke zelfstandigen hoeven daardoor geen aparte premie te betalen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal de regeling uitvoeren.

Het kabinet vindt een nieuwe publieke uitkeringsregeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof om verschillende redenen wenselijk. ErZij meent dat het risico bestaat dat niet-verzekerde vrouwen zo lang mogelijk doorwerken tot de bevalling en zo snel mogelijk weer starten na de bevalling. Dat kan ten koste gaan van de gezondheid van moeder en kind. Verder maakt de nieuwe regeling een nadeel van vrouwelijke ten opzichte van mannelijke ondernemers ongedaan.

 

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles en Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: