Jolles & Ko Accountants
Home » Direct » Nieuws » Belastingdienst behandelt bezwaarschriften en beschikkingen sneller

Belastingdienst behandelt bezwaarschriften en beschikkingen sneller

Volgend jaar gaat de Belastingdienst bezwaarschriften en beschikkingen op aanvraag sneller behandelen.

Vanaf 1 januari ontvangt men binnen zes weken een uitspraak op een bezwaarschrift. Een beschikking op aanvraag ligt binnen acht weken op de mat.
Deze termijnen zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij het invoeren van deze wet in 1994 kreeg de Belastingdienst een uitzonderingspositie. In plaats van zes of acht weken had de fiscus toen 1 jaar de tijd om bijvoorbeeld een uitspraak op een bezwaarschrift te doen. Deze uitzonderingspositie wordt nu dus afgeschaft. Deze wijziging is vastgelegd in een wetsvoorstel dat binnenkort door de Eerste Kamer wordt behandeld.

In de praktijk betekent dit voor ondernemers vooral een vooruitgang bij het afwachten van een beschikking op aanvraag. Vooral bij de aanvraag van een fiscale eenheid kan de lengte van de termijn van belang zijn. Ondernemers willen graag zekerheid als het bijvoorbeeld gaat om een fusie van bedrijven. Na 1 januari is deze zekerheid er binnen acht weken.

Bron: Belastingdienst

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles en Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. JollesĀ & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: