Jolles & Ko Accountants

Miljoenennota: Belastingplan 2008

Dinsdag 18 september 2007 werd de miljoenennota 2008 gepresenteerd met daarin onder meer het belastingplan 2008.

In het Belastingplan 2008 zijn onder meer de volgende voorstellen opgenomen:

Auto

 • Auto van de zaak: De bijtelling gaat per 1 januari 2008 omhoog van 22% naar 25%. Daar staat tegenover dat de bijtelling voor zeer zuinige auto's omlaag   gaat naar 14%.
 • De heffing op zeer onzuinge auto's wordt verhoogd van € 540 naar € 1.600, daar staat tegenover dat de korting voor zeer zuinige auto's wordt van € 1.000 naar € 1.400 verhoogd.
 • De aanschaf van auto's wordt goedkoper door in de komende 5 jaar de aanschaf-belasting jaarlijks met 5% te verlagen. De gebruiksbelasting wordt met 7,2% verhoogd.  

Inkomstenbelasting/Loonbelasting 

 • Het tarief van de eerste schijf tot € 17.579 wordt 2,45% (was 2,5%). Het tarief van de tweede schijf € 17.579 tot € 31.589 wordt 10,7% (was 10,25%).
 • Per 1 januari 2009 vervalt de buitengewone uitgavenregeling. Voor chronisch zieken en gehandicapten wordt er een specifieke regeling geïntroduceerd.
 • Per 1 januari 2008 is de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering niet langer aftrekbaar. De drempel gaat daarentegen van 11,5% naar 1,65% fors omlaag.
 • Vanaf 1 januari 2009 vervalt de premieaftrek voor pensioenopbouw boven € 185.000.
 • Het eigenwoningforfait wordt aangepast, het maximum van € 9.150 vervalt. Woningen die duurder zijn dan één miljoen betalen over de waarde die uitkomt boven de één miljoen 2,35%.
 • De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner wordt in 15 jaar tijd afgeschaft met een vermindering van 6,67% per jaar.
 • Ouderen met een aanvullend pensioen van meer dan € 18.000 gaan vanaf 2010 aan de AOW meebetalen.
 • De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die enig werknemer is van zijn B.V. is niet langer meer belast met loonheffing. Zijn loon wordt belast in de inkomstenbelasting.
 • De WW-premie voor werknemers gaat in 2008 omlaag van 3,85% naar 3,5%. In 2009 wordt de premie verder verlaagd tot 0.

Vennootschapsbelasting

 • De eerste schijf met een tarief van 20% gaat omhoog van € 25.000 naar € 40.000. De tweede schijf gaat omhoog van € 60.000 naar € 200.000, tevens gaat het tarief met 0,5% omlaag naar 23%. Boven de € 200.000 geldt het tarief van 25,5%.

Overig

 • Er komt per 1 juli 2008 een extra belasting op vliegtickets. Binnen de Europese Unie en afstanden tot 2.500 km. bedraagt het tarief € 11,25. Daarboven is de belasting € 45.
 • Vanaf 1 januari 2008 wordt er een belasting op verpakkingen ingevoerd. Bedrijven die meer dan 15.000 kilo per jaar aan verpakkingsmateriaal op de markt brengen zijn belastingplichtig voor deze belasting.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: