Jolles & Ko Accountants

Privé-gebruik auto van de zaak

Wanneer de DGA een auto van de zaak heeft, kan er een bijtelling plaatsvinden van 22%. Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat deze bijtelling met ingang van 2008 wordt verhoogd naar 25%. Voor velen een doorn in het oog.

Er zijn echter verschillende manieren om de bijtelling te vermijden:

  • Een sluitende rittenadministratie bijhouden en niet meer dan 500 km privé rijden;
  • Een schriftelijke overeenkomst afsluiten waaruit blijkt privé-gebruik van de auto niet is toegestaan door de werknemer, mits er een boetebeding is opgenomen en de werkgever op naleving controleert; 
  • Een bijdrage betalen aan uw BV.

Deze laatste optie was tot voor kort niet interessant vanwege het feit dat er per saldo weinig verschil in tarieven was. Doordat de vennootschapsbelastingen echter steeds lager zijn geworden en de bijbehorende schijven verder worden op gerekt is deze optie nu toch aantrekkelijk geworden.

Stel dat de auto een cataloguswaarde heeft van € 60.000. Dan bedraagt de bijtelling in 2008 25%, zijnde € 15.000. Hierover is vervolgens inkomstenbelasting verschuldigd. Uitgaande van het toptarief van 52% is de DGA dus € 7.800 aan belasting verschuldigd.

In plaats van over de bijtelling € 7.800 aan belasting te betalen, kiest de DGA ervoor € 15.000 aan zijn/haar eigen BV onder de noemer "bijdrage privé-gebruik auto" te betalen. Hierdoor heeft de BV een verhoging van het resultaat met € 15.000 en is daar (maximaal) 25,5% vennootschapsbelasting over verschuldigd, zijnde € 3.825. Het restant van het hogere resultaat € 11.175 (€ 15.000 -/- € 3.825) keert de BV uit als dividend.

Over het dividend ad € 11.175 betaalt de DGA 25% inkomstenbelasting in box 2. Dit is
€ 2.793. Hierdoor resteert er € 8.382 (zijnde € 11.175 -/- € 2.793). Deze optie kost de DGA € 15.000 en levert de DGA € 8.382 op, per saldo kost dit dus € 6.618.
Zonder de eigen bijdrage is de DGA € 7.800 aan inkomstenbelasting kwijt en met de bijdrage
€ 6.618. Hierdoor heeft de DGA een jaarlijkse besparing van € 1.181, zonder dat er een rittenadministratie o.i.d. hoeft te worden bijgehouden! De netto besparing neemt toe naar mate de DGA in een duurdere auto rijdt dan wel het resultaat van de vennootschap tegen een lager vennootschapsbelastingtarief (20-23%) wordt belast.

Er zijn wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil het beoogde voordeel worden gerealiseerd:

  • De BV moet positieve vrije reserves hebben zodat er ook dividend uitgekeerd kan worden;
  • De DGA dient tegen het toptarief van 52% belast te worden, aangezien er anders geen voordeel behaald kan worden;
  • De DGA dient voor de BTW een fiscale eenheid te hebben met zijn BV zodat de BTW-afdracht achterwege kan blijven.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: