Jolles & Ko Accountants
Home » Direct » Nieuws » BTW en DGA

BTW en DGA

Het Europese Hof van Justitie (hierna: EG-Hof) heeft, op verzoek van het Gerechtshof te Amsterdam, recent arrest gewezen in de zaak J.A. van der Steen. Het Gerechthof te Amsterdam twijfelde eraan of Van der Steen, die de enige directeur, enige aandeelhouder en enige werknemer van zijn BV was, als belastingplichtige kon worden aangemerkt voor de BTW. Het Amsterdamse hof verzocht het EG-hof daarom uitleg te geven over het begrip "economische activiteiten" waar het gaat om werkzaamheden van een DGA binnen het kader van het beheer en de vertegenwoordiging van zijn BV.

Op grond van de huidige stand van de Nederlandse jurisprudentie en regelgeving wordt een DGA al snel als ondernemer aangemerkt. De DGA die meer dan 50% van de aandelen van de BV rechtstreeks bezit en bovendien werkzaamheden tegen vergoeding jegens die BV verricht, is ondernemer voor de BTW. De vergoeding (zoals het loon) is dan in beginsel belast met BTW. In de praktijk zijn om dit te voorkomen fiscale eenheden gevormd tussen DGA's en hun BV's.

Met het arrest van het Europese Hof van Justitie is een DGA minder snel als ondernemer aan te merken. Een DGA die, ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst met zijn BV, in naam en voor rekening van die BV alle werkzaamheden van die BV verricht, is géén ondernemer voor de BTW. De beloning (zoals het loon), die de DGA voor deze activiteiten ontvangt is dus niet belast met BTW.

Dit arrest zal veel invloed op de praktijk hebben. We houden dit in de gaten en zullen berichten terzake op de website plaatsen.

Bron: EG-Hof van Justitie, d.d. 18/10/2007, nr. C-355/06.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: