Jolles & Ko Accountants

Invoering Pensioenwet

 

Vanaf 1 januari 2007 is de Pensioen- en Spaarfondsenwet vervangen door de Pensioenwet. Dit leidt tot enkele wijzigingen voor de DGA.

Allereerst dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de "huidige DGA's" en de "nieuwe DGA's". Er is sprake van een "nieuwe DGA" wanneer een persoon 1 januari 2007 DGA wordt, of wanneer er 1 januari 2007 een pensioentoezegging wordt gedaan.
Het begrip DGA blijft wel hetzelfde, namelijk: een persoon die minimaal 10% van de aandelen van een organisatie bezit.

Huidige DGA's vallen onder het overgangsrecht. Dit houdt in dat zij gedurende het kalenderjaar 2007 een keuze moeten maken; willen zij het pensioen in eigen beheer uitvoeren, of willen zij het pensioen bij een pensioenuitvoerder onderbrengen? Wordt er geen keuze gemaakt, dan wordt de Pensioen- en Spaarfondsenwet-polis automatisch voortgezet als een Pensioenwetpolis.
Wanneer de DGA zijn pensioen in eigen beheer houdt, is de DGA voor de Pensioenwet geen werknemer. Hierdoor valt de DGA niet onder de werking van de Pensioenwet. Dit heeft als gevolg dat het pensioen niet meer overdraagbaar is naar een regeling die onder de Pensioenwet valt.
Als er wordt gekozen om het pensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder dan valt de DGA wel onder de werking van de Pensioenwet. Hierdoor is het niet mogelijk om het pensioen tussentijds of op de pensioendatum naar de eigen BV terug te halen. Daarnaast is het pensioen bij faillissement van de BV veilig gesteld, doordat de curator deze polis niet in het faillissement kan betrekken.
Het is tevens mogelijk om het pensioen onder te brengen als een loonbelastingpolis. Dit wordt later toegelicht.

Nieuwe DGA's komen niet in aanmerking voor de Pensioenwet. Zij kunnen het pensioen op twee manieren regelen.
Enerzijds is er de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer op te bouwen. Hierdoor worden de nieuwe DGA's hetzelfde behandeld als de huidige DGA's; het zijn geen werknemers in de zin van de Pensioenwet en vallen dus niet onder deze regeling.
Daarnaast is er de mogelijkheid om het pensioen te verzekeren door middel van een loonbelastingpolis. De DGA wordt verzekeringnemer. Hiermee komt de DGA niet onder het regime van de Pensioenwet, maar is het pensioen wel beschermd in geval van faillissement, omdat de curator het pensioen niet in het faillissement kan betrekken.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles en Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: