Jolles & Ko Accountants
Home » Direct » Nieuws » Vermindering administratieve lasten in regelgeving ziekmelding werknemers in de maak

Vermindering administratieve lasten in regelgeving ziekmelding werknemers in de maak

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kabinet een concept-wetsvoorstel voorgelegd met daarin enige maatregelen om het ziekmelden van werknemers te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

Het concept-wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:

  • Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42ste week ziek te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in plaats van in de 13de week. Dit leidt tot minder ziekmeldingen aan het UWV.
  • Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV krijgen straks een boete van maximaal € 455 per werknemer. Nu moeten werkgevers - na twee jaar ziekte - 70 procent van het loon doorbetalen voor de periode dat zij te laat zijn met ziekmelden. 
  • De verplichte hersteldmelding voor werkgevers (als een werknemer weer beter is) komt te vervallen.
  • De zogeheten WIA-kennisgeving wordt vereenvoudigd. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20ste ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een WIA-uitkering aan te vragen. 
  • Het UWV verzendt de zogeheten ‘alerteringsbrief' straks in de 44ste week in plaats van in de 42ste week. In deze brief wijst het UWV partijen op de verplichte evaluatie van de re-integratie-inspanningen in het eerste ziektejaar en de mogelijkheden voor re-integratie. Met de termijnverandering wordt het proces van ziekmelden verbeterd, omdat het tijdstip van de verplichte ziekmelding en de alerteringsbrief van het UWV beter op elkaar aansluiten.

Het kabinet heeft onlangs met het concept-wetsvoorstel ingestemd. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State en wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2-11-2007, nr. 07/021.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: