Jolles & Ko Accountants

Uitstel met 1 jaar overheveling DGA naar inkomstenbelasting:

 

Staatssecretaris de Jager van Financiën heeft op het allerlaatste moment besloten om de overheveling van de DGA naar de inkomstenbelasting met 1 jaar, tot 1 januari 2009, uit te stellen.

Dit betekent dat alle DGA's in 2008 nog in de loonheffing blijven en pas per 1 januari 2009 overgaan naar de inkomstenbelasting. Het voeren van een loonadministratie blijft in 2008 dus onverminderd van toepassing.

Bron: Ministerie van Financiën Brief | 08-11-2007 | nr DGB07-5719


http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/11/DGB07-5719.html

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: