Jolles & Ko Accountants

Eindejaarstips 2007 (2)

Eindejaarsgeschenk/Kerstpakket:
Als u op het einde van het jaar een geschenk aan u en/of uw werknemers geeft dient u zich hierbij te houden aan een aantal fiscale regels.

 

Als u een geschenk geeft met een waarde in het economische verkeer van maximaal
€ 70,--.(inclusief BTW) dan mag u gebruik maken van het verlaagde eindheffingtarief. Dit betekent dat u in dat geval 20% eindheffing dient af te dragen over de waarde van het geschenk. Bijvoorbeeld: Als u uitgaat van een geschenk van € 70,-- betekent dit dat u per geschenk (pakket of cadeaubon) € 14,-- aan loonheffing dient af te dragen aan de Belastingdienst.

Als de waarde van het geschenk in het economische verkeer meer dan € 70,-- bedraagt, maar minder dan € 136,-- per verstrekking en in totaal maximaal per jaar € 272,-- dan dient u tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toe te passen.

Wanneer u de werknemers in 2007 een kerstpakket of eindejaarsgeschenk verstrekt verzoeken wij u de waarde van het geschenk vóór 17 december 2007 aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dan voor de administratieve afhandeling bij de salarisverwerking van de maand december zorgen.


Verhoging bijtelling privé-gebruik auto van de zaak 2008
De bijtelling in de loonbelasting voor de werknemer die niet aantoont dat de auto van de werkgever voor minder dan 500 kilometer op jaarbasis voor privé doeleinden gebruikt wordt, gaat omhoog van 22% naar 25% van de cataloguswaarde. De grondslag voor de bijtelling blijft ongewijzigd, namelijk de catalogusprijs inclusief BTW en BPM.

Voor energiezuinige auto's zal de bijtelling worden beperkt tot 14% van de cataloguswaarde. Het gaat hierbij om auto's die een CO2-uitstoot hebben van minder dan 110 gram CO2 per kilometer voor een benzine motor en 95 gram per kilometer voor een dieselmotor.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen.
De Belastingdienst gaat in de maand december 2007 beoordelen of u over het jaar 2006 recht heeft op teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen. Teruggaaf kan van toepassing zijn als u een werknemer in dienst heeft (gehad) in 2006 die aan de 2 volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw werknemer is in 2006, tegelijkertijd met het dienstverband bij uw onderneming, ook nog in dienst (geweest) bij een andere werkgever;
  • Bij de werknemer is over het jaar 2006 in totaal meer dan € 1.950,-- aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst afgedragen.

Indien aan de bovengenoemde voorwaarden over het jaar 2006 is voldaan ontvangt u automatisch begin december 2007 een brief van de Belastingdienst. Eveneens zal de Belastingdienst automatisch het teveel betaalde deel aan u terugbetalen. Indien u de teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen van de Belastingdienst ontvangt verzoeken wij u het ontvangen bedrag aan ons kenbaar te maken. Dit bedrag dient bij de betreffende werknemer verloond te worden.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: