Jolles & Ko Accountants
Home » Direct » Nieuws » BTW en tankbonnetjes

BTW en tankbonnetjes

De Belastingdienst heeft aangekondigd te gaan onderzoeken of ondernemers wel juist handelen bij de aftrek van BTW op brandstofkosten. Verwacht wordt dat veel ondernemers hiermee te maken krijgen.

Er zijn verschillende regels om BTW op facturen in aftrek te mogen brengen. Een van die regels is dat de factuur op de naam van het bedrijf moet staan. In principe gelden deze regels ook voor tankbonnetjes. Aangezien er doorgaans geen bedrijfsnamen op tankbonnetjes vermeld staan, heeft de Belastingdienst een uitzondering gemaakt. Dit houdt in dat de afnemer van de brandstof (het bedrijf) traceerbaar moet zijn door de wijze van betalen. Indien dit het geval is, is het bedrijf de uiteindelijke afnemer en kan zij de op het bonnetje vermelde BTW aftrekken van de belasting.

In de praktijk betalen veel ondernemers de brandstof door middel van een tankpas, creditcard of giropas van de zaak. Hiermee is het bedrijf traceerbaar als uiteindelijke afnemer. Wanneer de brandstof contant wordt betaald, is het bedrijf niet traceerbaar. De Belastingdienst onderzoekt nu of de bonnetjes (zonder naam) alsnog te traceren zijn. Wanneer een betaling contant of niet rechtstreeks door het bedrijf is gedaan, is het mogelijk dat de Belastingdienst een naheffing (en eventuele verhoging) oplegt. Dit kan de ondernemer veel geld gaan kosten, vooral omdat de Belastingdienst ook nog eens vijf jaar terug kan kijken.

Deze herzieningstermijn levert tevens een ander probleem op. Na verloop van tijd vervagen de meeste kassabonnetjes. Hiermee vervaagt ook het bewijs. Het is daarom aan te raden om kopieën te maken van de bonnetjes.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: