Jolles & Ko Accountants

Besluit over BTW-plicht DGA’s

Eerder is aangekondigd dat er een besluit genomen zou worden over de BTW-plicht van directeuren-grootaandeelhouders (DGA's). Dit beleidsbesluit is op 3 januari 2008 gepubliceerd. Het besluit gaat in op de gevolgen van het Van der Steen-arrest van 18 oktober 2007 van het Europese Hof van justitie.

Uit het Van der Steen-arrest volgt dat een DGA vanaf 18 oktober 2007 niet meer als ondernemer kan worden aangemerkt voor de vennootschap in loondienst verrichte werkzaamheden. Het arrest heeft geen terugwerkende kracht op de periode tussen 26 april 2002 en 18 oktober 2007.

Vragenbrieven
Over de administratieve verwerking door de Belastingdienst meldt het besluit het volgende. Als een DGA als gevolg van het Van der Steen-arrest vanaf die datum geen ondernemer meer is en bij de Belastingdienst is opgenomen als zelfstandige ondernemer of als onderdeel van een fiscale eenheid, dan moet deze registratie worden beëindigd. De Belastingdienst zal vragenbrieven versturen.

Aanpassing
Ontvangt u in het eerste kwartaal 2008 geen vragenbrief, dan is het raadzaam dat, als u niet langer een BTW-ondernemer bent, zelf de Belastingdienst op de hoogte te stellen. De aanpassing van de registraties van DGA's en fiscale eenheden in de administratie van de Belastingdienst kan immers geruime tijd vergen.

(bron: Elsevier Fiscaal)

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: