Jolles & Ko Accountants
Home » Direct » Nieuws » Belastingdienst moet toch heffingsrente vergoeden bij vermindering van een voorlopige aanslag

Belastingdienst moet toch heffingsrente vergoeden bij vermindering van een voorlopige aanslag

Belanghebbende, een BV, heeft in januari 2006 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2006 ontvangen en deze betaald in 11 gelijke termijnen. Na indiening van de aangifte vennootschapsbelasting bleek de voorlopige aanslag te hoog te zijn. De inspecteur heeft in 2007 de voorlopige aanslag ambtshalve verminderd. Over de vermindering is invorderingsrente vergoed over de periode vanaf 1 januari 2007 tot de dagtekening van de verminderingsbeschikking. Over de periode van 1 juli tot 31 december 2006 is geen heffingsrente vergoed.

Rechtbank Breda heeft geoordeeld dat de Belastingdienst hierbij oneigenlijk gebruik maakt van zijn bevoegdheid voor het verlenen van ambtshalve verminderingen in het geval waarin een voorlopige aanslag wort verminderd.

Deze uitspraak leid ertoe dat de Belastingdienst bij vermindering van een schatting of een aangifte heffingsrente moet vergoeden. Tegen deze uitspraak is door de Belastingdienst een hoger beroep ingesteld.

(bron: Rechtbank Breda, 3 juli 2008, nr. 07/5465) 

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: