Jolles & Ko Accountants

Schaf renteaftrek bedrijf af

Volgens een artikel op de voorpagina van Het Financieele Dagblad van donderdag 28 augustus is het plan om de renteaftrek binnen concernverband af te schaffen in Den Haag in goede aarde gevallen.

Het ministerie van Financien en werkgeversorganisatie VNO-NCW vinden het voorstel van drie prominente hoogleraren om rentebetalingen en renteontvangsten bij leningen verstrekt binnen een concern af te schaffen interessant genoeg om grondig te bestuderen.

Volgens de drie hoogleraren kunnen de extra inkomsten en besparingen die deze regeling voortbrengt leiden tot een lager tarief voor de dividendsbelasting. Tevens kan de vennootschapsbelasting omlaag van 25,5% naar 20%.

(bron: het financieele dagblad)

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: