Jolles & Ko Accountants

Wetswijziging ziekmelden van werknemer

De regels voor het ziekmelden van uw werknemers aan het UWV zullen naar verwachting met ingang van 1 november 2008 wijzigen. Het doel van de wijziging is om de administratieve lasten in het ziekmeldingsproces en bij het aanvragen van een uitkering op grond van de Wet WIA te verminderen. De wijzigingen in het wetsvoorstel liggen, ter goedkeuring, bij de Eerste Kamer.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u als werkgever:

  • Bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel hoeft u de zieke werknemer pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV. Op dit moment is dat in de 13e week.
  • Indien u de werknemer te laat ziek meldt bij het UWV, dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 455,--.
  • De regel dat u bij te late melding uw werknemer langer loon moet doorbetalen na 2 jaar ziekte, vervalt.
  • Daarnaast hoeft u de werknemer niet meer beter te melden. Dit is mogelijk omdat het nieuwe tijdstip van ziekmelden beter aansluit op de voorlichting van het UWV over het weer aan de slag helpen van werknemers (re-integratie). Het UWV stuurt de werkgever en werknemer nu in de 42e week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. In de nieuwe situatie wordt de brief in de 44e week gestuurd. Die brief wijst werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie. In de huidige situatie wordt de brief vaak onnodig verzonden. Werkgevers melden hun werknemers namelijk vaak wel ziek in de 13e week, maar vervolgens niet meer beter.

Zodra de wetswijziging definitief is goedgekeurd door de Eerste Kamer, zullen wij onze salarisclienten hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Bronnen: www.uwv.nl en www.szw.nl

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: