Jolles & Ko Accountants
Home » Direct » Nieuws » Prinsjesdag 2008 - Belastingplan 2009

Prinsjesdag 2008 - Belastingplan 2009

Het kabinet heeft op Prinsjesdag (dinsdag 16 september 2008) de Miljoenennota 2009 en het Belastingplan 2009 gepresenteerd. Het motto van het Belastingplan 2009 is 'Steun in de rug van ondernemers'. De belangrijkste punten zijn:

Ondernemers

 • de winstvrijstelling voor MKB-ondernemers in de inkomstenbelasting stijgt naar 10,7%;
 • het tarief voor MKB-ondernemers in de vennootschapsbelasting wordt voor 2008 verlaagd naar 20% voor de eerste 250.000 euro; het huidige tarief van 23% vervalt voor 2008;
 • de startersaftrek stijgt met € 155 naar € 2.190 per jaar, terwijl de zelfstandigenaftrek nominaal gelijk blijft;
 • er komt € 39 miljoen extra voor speur- en ontwikkelingswerk;
 • de maximale grens voor lijfrenteaftrek stijgt, waardoor ondernemers en particulieren meer fiscaalvrij kunnen sparen voor aanvullend pensioen;
  werkgevers hoeven in de loonheffing voor hun personeel geen ww-premies meer in te houden;
 • de eerstedagsmelding voor nieuwe werknemers wordt afgeschaft. Wel krijgt de inspecteur de bevoegdheid om maximaal 5 jaar een EDM-plicht op te leggen;
 • de splitsing van lijfrentes en de inhouding van inkomstenbelasting op afkoop van lijfrentes wordt vereenvoudigd;
 • de grens voor de kwartaalaangifte btw gaat omhoog van € 7.000 naar € 15.000;
 • de verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt voortaan na drie jaar automatisch verlengd;
 • de verpakkingsbelasting wordt vereenvoudigd; het aantal tarieven daalt van 16 naar 8.

Particulieren

 • de eis van medeondertekenen bij het aanvragen van toeslagen voor particulieren vervalt;
 • de ouderschapsverlofkorting voor werkende ouders stijgt doordat de verlofperiode wordt verdubbeld tot 26 weken;
 • er komt € 500 miljoen beschikbaar voor het budget fiscale korting werkende ouders.

Vergroening

 • de aanschafbelasting BPM op auto's wordt stapsgewijs verlaagd, terwijl de motorrijtuigenbelasting (MRB) omhoog gaat; jaarlijkse stappen van 5%;
 • het MRB-tarief voor zeer zuinige auto's wordt gehalveerd;
 • het MRB-tarief voor auto's met aardgas daalt naar het niveau van benzineauto's;
 • er komt een fiscale vrijstelling voor waterstof;
 • er komt een nieuw tarief in de bijtelling voor zuinige leaseauto's: 20%. Het huidige tarief van 14% voor zeer zuinige leaseauto's blijft bestaan.

Successierecht

 • sportclubs worden voortaan vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

Arbeidsmarkt

 • er komt een doorwerkbonus voor werknemers die na hun 62e jaar blijven doorwerken; de bonus bedraagt in het eerste jaar 5% en loopt jaarlijks op tot maximaal 10% van het jaarinkomen. De bonus geldt ook voor mensen die na hun 65e doorwerken;
 • er komt een houdbaarheidsbijdrage in de AOW; vanaf 2011 moeten 65-plussers met een aanvullend pensioen van € 18.000 gaan bijdragen aan de AOW via de loon- en inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen; in 2011 draagt iemand in deze categorie maximaal € 52 euro, oplopend tot maximaal € 950 in 2030.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: