Jolles & Ko Accountants

Eindejaarstips 2009

Ook met ingang van 2010 is er een aantal wijzigingen in de wetgeving die gevolgen hebben voor de salarisverwerking. Onderstaand een overzicht van de (voorgenomen) wetswijzigingen en regelgeving.

 • Eindejaarsgeschenk/ Kerstpakket
 • Wijziging gebruikelijk loon DGA
 • Vereenvoudiging aangifte loonheffingen voor directeuren-grootaandeelhouders
 • Premievrijstelling voor jongere werknemers met een kleine baan.
 • Geen bijtelling elektrische auto's (auto's zonder C02-uitstoot)
 • 35% bijtelling over de economische waarde voor auto's ouder dan 15 jaar.
 • Wijziging Premies 2010
 • Werkkostenregeling 2011

Eindejaarsgeschenk/Kerstpakket:
De regeling omtrent het verstrekken van een kerstpakket of (eindejaars)geschenk aan uw werknemers is voor het jaar 2009 ten opzichte van het jaar 2008 ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat de volgende fiscale regels van toepassing zijn als u een eindejaarsgeschenk wilt verstrekken aan uzelf of uw werknemers.

Als u een geschenk geeft met een waarde in het economische verkeer van maximaal
€ 70,--.(inclusief BTW) dan mag u gebruik maken van het verlaagde eindheffingtarief. Dit betekent dat u in dat geval 20% eindheffing dient af te dragen over de waarde van het geschenk. Bijvoorbeeld: Als u uitgaat van een geschenk van € 70,-- betekent dit dat u per geschenk (pakket of cadeaubon) € 14,-- aan loonheffing dient af te dragen aan de Belastingdienst.

Als de waarde van het geschenk in het economische verkeer per werknemer meer dan € 70,-- bedraagt, maar minder dan € 136,-- per verstrekking en in totaal maximaal per jaar € 272,-- dan dient u tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toe te passen. Het gebruteerde tabeltarief eindheffing is afhankelijk van het fiscaal loon van de werknemer en kan variëren tussen 50,3% (fiscaal loon tot € 17.879,--) en 108,30% (fiscaal loon vanaf € 54.777,--).

Wijziging gebruikelijk loon DGA:
Met ingang van 1 januari 2010 wordt het gebruikelijk loon voor een DGA verhoogd tot minimaal € 41.000,-- per kalenderjaar. (in 2009: € 40.000,--)

Vereenvoudiging aangifte loonheffingen voor directeuren-grootaandeelhouders(DGA's):
Besloten vennootschappen met alleen één of meer DGA's mogen vanaf 2010 in de maand januari aangifte doen voor alle aangiftetijdvakken van het betreffende jaar. Let Op: Hierbij gelden wel twee voorwaarden:

 • In het bedrijf werkt naast de dga(‘s) geen ander personeel. Als bijvoorbeeld uw partner/echtgenote bij uw B.V. in dienst is kunt u geen gebruik maken van de vereenvoudigde aangifte loonheffingen.)
 • U bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De betalingen voor de aangiftetijdvakken kunt u pas verrichten nadat het betreffende tijdvak aangevangen is. De bedragen met bijbehorende betalingskenmerken kunt u natuurlijk in het begin van het jaar 2010 wel agenderen in uw bestand van elektronisch bankieren.

Premievrijstelling voor jongere werknemers met een kleine baan
Met ingang van 1 januari 2010 wordt de zogenaamde "kleinebanenregeling" ingevoerd. Voor werknemers jonger dan 23 jaar die met hun fiscaal loon onder een bepaald maximumbedrag blijven (zie onderstaande tabel) hoeft u geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen als werkgever. Ook hoeft u voor deze werknemers geen bijdrage Zvw in te houden en te vergoeden. De werknemers zijn wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen en de Zvw , maar er geldt een vrijstelling voor de premie en de bijdrage. Doordat u voor deze werknemers geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen kunt u aanzienlijk besparen op de loonkosten voor deze werknemers.

De grenzen van het maximale fiscale loon zijn als volgt vastgesteld:

Leeftijd   Per maand  
Jonger dan 18 jaar € 275,--
18 jaar € 325,--
19 jaar € 375,--
20 jaar € 425,--
21 jaar € 500,--

22 jaar

€ 600,--


 Het al dan niet van toepassing zijn van de "kleinebanenregeling" dient per betalingstijdvak te worden bepaald.

Geen bijtelling elektrische auto's (auto's zonder C02-uitstoot)
In de jaren 2010 tot en met 2014 hoeft u voor uw werknemer geen privé gebruik auto van de zaak toe te passen, als deze geen CO2 - uitstoot heeft. Een auto zonder CO2- uitstoot is een elektrische auto.

Bijtelling Oldtimers 35% van de economische waarde.(Auto's van 15 jaar of ouder)
Als u een auto ter beschikking heeft gesteld van 15 jaar of ouder, baseert u de bijtelling niet op de catalogusprijs, maar op de waarde in het economische verkeer. Het percentage bedraagt met ingang van 1 januari 2010 35%.

Samenvatting percentages bijtelling privé gebruik auto van de zaak:
Met ingang van 1 januari 2010 zijn er vijf verschillende percentages bijtelling mogelijk. Onderstaand volgt een onderverdeling per categorie.

Percentage CO2 uitstoot CO2 uitstoot
Bijtelling Dieselauto's benzineauto's
14% Maximaal 95 gram per km Maximaal 110 gram per km
20% Tussen 96 en 116 gram per km Tussen 111 en 140 gram per km
25% Meer dan 116 gram per km Meer dan 140 gram per km
0 % Auto's zonder CO2 - uitstoot. Elektrische auto's
35% Auto's van 15 jaar en ouder. (35% van de economische waarde)

Wijzigingen werknemerspremies & zorgverzekeringswet 2010:

 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet zal met ingang van 1 januari 2010 verhoogd worden naar 7,05 % (in 2009:6,9%). Voor DGA's bedraagt het percentage in 2010 4,95%(in 2009: 4,8%).
 • Ook de werkgeversbijdrage van de WW- premie zal licht stijgen tot 4,20%.
  (2009: 4,15%)

Werkkostenregeling vanaf 2011:
In het Belastingplan 2010 is besloten om vanaf 2011 één uniforme werkkostenregeling in te voeren. De invoering van de werkkostenregeling zal op termijn de vaste onkostenregeling(vrije vergoedingen en verstrekkingen) vervangen. Met name het vervallen van de vaste kostenregeling op termijn heeft onder andere op arbeidsrechterlijk niveau de nodige gevolgen. Wij zullen u in de loop van 2010 uitgebreid informeren over de gevolgen, mogelijkheden en wijzigingen die nodig (noodzakelijk) zijn om te kunnen voldoen aan de bovengenoemde wetgeving.

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: