Jolles & Ko Accountants

Extra controle op privégebruik auto

De Belastingdienst controleert in het jaar 2010 extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak.
Een basisboete van € 4.920,-- wordt mogelijk. Tussen 11 en 15 december heeft de Belastingdienst verklaringhouders 'Geen privégebruik auto' hierover een brief gestuurd.

In de brief lichten zij de veranderingen toe. Deze vloeien voort uit een wijziging in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die deel uitmaakt van het Belastingplan 2010. De Eerste Kamer heeft dit plan behandeld en goedgekeurd in de laatste week van december 2009.

Bij de brief zit een mutatieformulier om eventuele wijzigingen door te geven. U kunt dit formulier ook downloaden op de site van de Belastingdienst.

Verklaringhouders geen bijtelling

Werknemers met een 'Verklaring geen privégebruik auto' geven daarmee aan niet meer dan 500 privékilometers per jaar te rijden met hun auto van de zaak. Op basis van die verklaring laat de werkgever de bijtelling van die auto achterwege.

Bron: www.belastingdienst.nl

Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Jolles & Ko Accountants B.V. is lid van: